Ważniejsze realizacje

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Ełk Osada na odcinku od km 0+000 do km 1+405
Zamawiający: Gmina Ełk
Realizacja: 2020-2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki
Zamawiający: Powiat Ełcki
Realizacja: 2020

Budowa ulicy Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. E. Plater do ul. J. Matejki
Zamawiający: Gmina Miasto Ełk
Realizacja: 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Bartosze - do dr. kraj. nr 16
Zamawiający: Powiat Ełcki
Realizacja: 2020

Przebudowa dróg gminnych: Zadanie 1: Prostki - Ostrykół - Lipińskie Małe; Zadanie 2: Długochorzele - Glinki
Zamawiający: Gmina Prostki
Realizacja: 2020

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ełku w ramach zadania pn. "Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku - II etap"
Zamawiający: Gmina Miasto Ełk
Realizacja: 2019

Budowa szlaku turystycznego BUNELKA
Zamawiający: Powiat Ełcki
Realizacja: 2019

Przebudowa drogi gminnej oraz odcinka drogi powiatowej nr 1917N w miejscowości Rogale
Zamawiający: Gmina Stare Juchy
Realizacja: 2019

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Romanowo
Zamawiający: Gmina Kalinowo
Realizacja: 2019

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Długochorzele oraz Gorczyce
Zamawiający: Gmina Prostki
Realizacja: 2019

Budowa ulicy Bora Komorowskiego od ul. Piwnika Ponurego do ul. Kolonia w Ełku
Zamawiający: Gmina Miasto Ełk
Realizacja: 2018

Budowa ulic Św. M.M. Kolbe, Św. Franciszka, Św. Dominika Savio oraz Matki Teresy z Kalkuty w Ełku
Zamawiający: Gmina Miasto Ełk
Realizacja: 2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Sajzy-Piaski
Zamawiający: Powiat Ełcki
Realizacja: 2018

Przebudowa drogi nr 178029N w miejscowości Długosze oraz drogi nr 187026N w miejscowości Bogusze
Zamawiający: Gmina Prostki
Realizacja: 2018

Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Ełcka
Zamawiający: Gmina Ełk
Realizacja: 2018

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Oracze
Zamawiający: Gmina Ełk
Realizacja: 2018

Przebudowa ulicy Jaćwingów w Ełku – II etap
Zamawiający: Gmina Miasto Ełk
Realizacja: 2017

Przebudowa ulicy Kolonia w Ełku
Zamawiający: Gmina Miasto Ełk
Realizacja: 2017

Budowa ulicy Strefowej w Ełku
Zamawiający: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Ełk
Realizacja: 2017

Przebudowa odcinka ulicy Przytorowej oraz odcinka ulicy Okrężnej w Ełku
Zamawiający: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Ełk
Realizacja: 2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Skomack Wielki – Skomack Wielki Osada
Zamawiający: Gmina Stare Juchy
Realizacja: 2017

Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Jeziorowskie, Stare Krzywe, Nowe Krzywe, Czerwonka
Zamawiający: Gmina Stare Juchy
Realizacja: 2017

Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Iwaśki i Skomętno Wielkie
Zamawiający: Gmina Kalinowo
Realizacja: 2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Liski - Bałamutowo
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Realizacja: 2017

Przebudowa ulicy Słonecznej w Ełku
Zamawiający: Gmina Miasto Ełk
Realizacja: 2016

Przebudowa ulicy Jaćwingów w Ełku
Zamawiający: Gmina Miasto Ełk
Realizacja: 2016

Remont drogi krajowej nr 63 w miejscowości Miłki od km 51+875 do km 52+615
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Realizacja: 2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 1718N w miejscowości Rydzewo
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
Realizacja: 2016

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół
Zamawiający: Gmina Kalinowo
Realizacja: 2016

Przebudowa drogi gminnej nr 178044N na odcinku Sokółki - Miłusze
Zamawiający: Gmina Prostki
Realizacja: 2016

Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Ełku oraz budowa dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo z ulicy Mickiewicza
Zamawiający: Gmina Miasto Ełk
Realizacja: 2015

Przebudowa skrzyżowania ulic Kajki, Tuwima, Grodzieńskiej w Ełku
Zamawiający: Gmina Miasto Ełk
Realizacja: 2015

Przebudowa ulicy Kilińskiego – III etap
Zamawiający: Gmina Miasto Ełk
Realizacja: 2015

Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku dr. kraj. nr 65 – Małe Olecko (km 0+042 – 2+040 i 5+550 – 7+084,45)
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Realizacja: 2015

Remont drogi krajowej nr 65 na odcinku Oracze – Ełk od km 65+000 do km 65+751
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Realizacja: 2015

Przebudowa drogi powiatowej nr 1917N Grabnik – Rożyńsk – dr. kraj. nr 16 przez m. Rożyńsk
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Realizacja: 2015

Przebudowa ulicy Mickiewicza i Chopina w Starych Juchach
Zamawiający: Urząd Gminy Stare Juchy
Realizacja: 2015

Przebudowa ulicy Stefana Grota Roweckiego w Ełku - etap III
Zamawiający: Gmina Miasto Ełk
Realizacja: 2014

Budowa ulicy Żelaznej w Ełku
Zamawiający: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Realizacja: 2014

Remont drogi krajowej nr 16 na odcinku Krzyżewo - Prawdziska od km 318+715 do km 320+000
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Realizacja: 2014

Remont drogi krajowej nr 65 m. Gąski od km 50+930 do km 51+730
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Realizacja: 2014

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez odbudowę dróg powiatowych - nr 1945 N Dorsze - Marcinowo - Kalinowo - wraz z przepustem
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Realizacja: 2014

Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni przebudowywanych ulic Kościuszki, Dąbrowskiego i Armii Krajowej przy galerii handlowej Brama Mazur
Zamawiający: Mostostal S.A. Warszawa
Realizacja: 2014

Budowa ulicy Piwnika Ponurego na osiedlu Konieczki w Ełku
Zamawiający: Gmina Miasto Ełk
Realizacja: 2013

Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy - Cimochy - Dorsze - Kalinowo na odcinku Piętki Kalinowo
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Realizacja: 2013

Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N dr drogi wojewódzkiej nr 655 (Pietrasze) - Stare Juchy - Bałamutowo - Woszczele przez miejscowość Szczecinowo od km 4+748 do km 6+545
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Realizacja: 2013

Remont drogi krajowej nr 16 na odcinku Ełk- Talusy od km 285+680 do km 286+200
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku
Realizacja: 2013

Przebudowa ulicy Kolejowej w Starych Juchach
Zamawiający: Gmina Stare Juchy
Realizacja: 2013

Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Ełckie na odcinku Sypitki – Wiśniowo Ełckie – etap I
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Realizacja: 2012

Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Ełku
Zamawiający: Gmina Miasto Ełk
Realizacja: 2012

Przebudowa ulicy Kilińskiego w Ełku na odcinku od mostu na rzece Ełk do ulicy Targowej w ramach kontynuacji przebudowy ulicy Wojska Polskiego
Zamawiający: Gmina Miasto Ełk
Realizacja: 2012

Przebudowa ulicy Kajki w Ełku od km 0+000 do km 0+135 oraz od km 0+234,6 do km 0+634,6, ulicy 11-go Listopada w Ełku od km 0+000 do km 0+630,3 w ramach budowy obwodnicy Ełku etap III i IV w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65
Zamawiający: GDDKiA o/Olsztyn / MIRBUD SA Skierniewice
Realizacja: 2011-2012

Budowa obwodnicy Ełku etap III i IV w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65 – roboty bitumiczne
Zamawiający: GDDKiA o/Olsztyn / MIRBUD SA Skierniewice
Realizacja: 2011-2012

Modernizacja ulicy Bema w Ełku
Zamawiający: Gmina Miasto Ełk
Realizacja: 2010-2012

Budowa ulicy Wileńskiej w Ełku – etap I
Zamawiający: Gmina Miasto Ełk
Realizacja: 2010-2012

Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N o przebiegu: droga wojewódzka nr 667 - Monety - Zdedy - Mostołty - Ełk na odcinkach w miejscowościach: Tracze, Mąki, Szarejki w gminie Ełk
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Realizacja: 2011

Przebudowa ulicy Zamkowej w ciągu drogi powiatowej nr 1864 N na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do granicy miasta Ełk
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Realizacja: 2011

Modernizacja ulicy Mickiewicza w Ełku - II etap
Zamawiający: Miasto Ełk
Realizacja: 2010-2011

Budowa ronda z uspokojeniem ruchu drogi krajowej nr 16 z drogą wojewódzką nr 661 w m. Kalinowo
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn
Realizacja: 2010

Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych (jednokrotne i dwukrotne) o łącznej powierzchni około 77 tys. m2
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Realizacja: 2010

Przebudowa ul. Konopnickiej w Prostkach
Zamawiający: Urząd Gminy w Prostkach
Realizacja: 2010

Przebudowa drogi gminnej Kałęczyny - Regiel oraz drogi gminnej we wsi Regiel, Gmina Ełk
Zamawiający: Urząd Gminy w Ełku
Realizacja: 2010

Przebudowa dróg powiatowych nr 1905 N i 1862 N Przykopka - Płociczno - Oracze
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Realizacja: 2010

Przebudowa drogi powiatowej nr 1874 N Prostki - Kopijki
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Realizacja: 2009-2010

Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego - przebudowa dróg powiatowych nr 1714 N, 1859 N (stary nr 302), 1852 N (stary nr 320) w powiecie ełckim - Łączna długość około 10 000 mb.
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Realizacja: 2009-2010

Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych (jednokrotne, dwukrotne i trzykrotne) o łącznej powierzchni około 70 tys. m2
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Realizacja: 2009

Przebudowa drogi gminnej nr 177037 N Kałęczyny - Giże na drogę o nawierzchni twardej
Zamawiający: Urząd Gminy w Ełku
Realizacja: 2009

Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w MSR „TECHNO - PARK” w Ełku
Zamawiający: Miasto Ełk
Realizacja: 2009

Przebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Sędki - Wysokie
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn
Realizacja: 2007-2008

Budowa ulicy Tuwima na osiedlu Kajki w Ełku wraz z wykonaniem sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetleniem ulicy
Zamawiający: Miasto Ełk
Realizacja: 2007-2009

Przebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Strzelniki - Klusy
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn
Realizacja: 2007

Przebudowa drogi krajowej nr 16 w m. Wierzbiny
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn
Realizacja: 2006-2007

Przebudowa drogi krajowej nr 16 Ełk - Sędki
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn
Realizacja: 2006

Rozwój sektora MŚP w Ełku poprzez poprawę dostępu przez obwodnicę miasta - V etap
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn
Realizacja: 2005-2006

Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Ełku
Zamawiający: Miasto Ełk
Realizacja: 2004-2006

Przebudowa ul. Mickiewicza w Ełku
Zamawiający: Miasto Ełk
Realizacja: 2004

Budowa obwodnicy miejskiej w Ełku (I i II etap)
Zamawiający: Miasto Ełk
Realizacja: 2004