Usługi sprzętowe

PRD w Ełku Sp. z o. o. wykonuje specjalistyczne usługi sprzętowe maszynami wymienionymi w zakładce „O firmie” - „Potencjał techniczny”.

Szczegółowych informacji na temat cen i warunków wykonywania usług sprzętowych udziela Dział GST firmy.