Badania laboratoryjne

PRD w Ełku Sp. z o. o. wykonuje badania laboratoryjne w terenie oraz w Laboratorium Zakładowym w siedzibie Spółki.

Prace w terenie:

 • Oznaczenie wska┼║nika zag─Öszczenia gruntu w nasypach, wykopach oraz zasypkach
 • Oznaczenie modu┼éu odkszta┼écenia podbudowy zasadniczej i pomocniczej za pomoc─ů p┼éyty dynamicznej VSS
 • Wycinanie pr├│bek nawierzchni asfaltowych

Prace w Laboratorium Zakładowym:

Grunty i podbudowy
 • Badanie geometrycznych w┼éa┼Ťciwo┼Ťci kruszyw tj. kszta┼étu ziaren, procentowej zawarto┼Ťci ziaren o powierzchniach powsta┼éych w wyniku przekruszenia lub ┼éamania
 • Oznaczenie wilgotno┼Ťci optymalnej i g─Östo┼Ťci obj─Öto┼Ťciowej gruntu
 • Analiza sitowa gruntu sypkiego
Mieszanki mineralno-asfaltowe
 • Badanie sk┼éadu mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Oznaczenie zawarto┼Ťci lepiszcza
 • Oznaczenie gđ║sto┼Ťci mieszanek mineralno-asfaltowych (zgodnie z wymaganymi normami)
 • Oznaczenie zawarto┼Ťci wolnej przestrzeni
 • Oznaczenie stabilno┼Ťci i odkszta┼écenia
 • Oznaczanie wska┼║nika zag─Öszczenia
Emulsje asfaltowe
 • Oznaczenie czasu wyp┼éywu lepko┼Ťciomierzem wyp┼éywowym
 • Oznaczenie indeksu rozpadu
 • Oznaczenie zawarto┼Ťci wody w emulsjach asfaltowych
Prefabrykaty betonowe
 • Badanie wytrzyma┼éo┼Ťci
 • Badanie nasi─ůkliwo┼Ťci

Szczeg├│┼éowych informacji na temat wykonywanych bada┼ä udzielaj─ů pracownicy Laboratorium Zak┼éadowego.