Mieszanki mineralno-asfaltowe

PRD w Ełku Sp. z o. o. jest producentem mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco oraz na zimno.

Mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco

Produkuje mieszanki mineralno-asfaltowe w oparciu europejskie normy przedmiotowe oraz Specyfikacje Techniczne, na podstawie, opracowanych przez własne Laboratorium drogowe, bądź dostarczonych przez Zamawiającego, recept. Firma posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Wytwórni Mas Bitumicznych wydany przez notyfikowaną jednostkę - ITC Instytut Badań i Certyfikacji w oparciu o normy:

  • PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy
  • PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 5: Mieszanka SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno

PRD w Ełku Sp. z o. o. jest producentem mieszanki mineralno-asfaltowej "na zimno" CANDERBIT, w dwóch uziarnieniach tj.: 0-8 oraz 0-10 mm.
Mieszanka przeznaczona jest do remontów cząstkowych nawierzchni, wypełniania ubytków oraz usuwania skutków przekopów i uzupełniania warstw nawierzchni przy podnoszeniu lub remoncie studzienek kanalizacyjnych i ściekowych. Stosowanie w produkcji mieszanki asfaltu modyfikowanego pozwala na wbudowywanie jej w temperaturach nawet do -20°C. Wyrób jest pakowany w worki z tworzywa sztucznego o wadze 25 kg, układane na paletach drewnianych. Posiada termin przydatności do stosowania 12 miesięcy od daty produkcji.

Informacji o aktualnych cenach i warunkach sprzedaży udziela Dział Handlu firmy.