Beton towarowy suchy

PRD w Ełku produkuje beton towarowy, suchy klasy do C25/30 (B-30). Produkcja odbywa się cyklicznie w na podstawie zakładowych recept opracowanych przez Laboratorium Zakładowe.

Informacji o aktualnych cenach i warunkach sprzedaży udziela Dział Handlu firmy.